Site Loader
Strąkowiec chiński zdjęcie

Czym jest strąkowiec chiński?

Strąkowiec chiński (Callosobruchus chinensis L.) to chrząszcz wielożerny z rodziny stonkowatych i podrodziny strąkowcowatych.

Jak wygląda strąkowiec chiński ?

Osobniki dorosłe strąkowca chińskiego mają od 2 do 4 milimetrów długości. Są one czerwone z jasnymi plamkami tworzącymi poprzeczne pasy na pokrywach. Pokrywy strąkowców chińskich są tej samej szerokości co długości. Głowa strąkowca chińskiego jest czarna. Czułki są żółtawe, a ich kształt różni się w zależności od płci. U samic są one głęboko piłkowane, a u samców grzebieniaste. Spód ciała w większości czarny z wyjątkiem plamek białych włosków.

Występowanie strąkowca chińskiego – gdzie można go spotkać?

Strąkowiec chiński występuje głównie w cieplejszych od Polski rejonach Ameryki południowej, Afryki i Azji Środkowej. Na terenach tych może się rozwijać nawet dziesięć pokoleń tego owada w ciągu roku.

Do Polski strąkowiec chiński przywożony jest z nasionami roślin motylkowych. Na szczęście zazwyczaj nie rozwija się.

Rozwój i rozmnażanie się strąkowca chińskiego

Złożone przez samicę strąkowca chińskiego jaja przytwierdzane są przez nią do podłoża. Po wylęgu larwy wgryzają się do wnętrza nasienia i przechodzą rozwój w jego wnętrzu. Optymalna dla rozwoju strąkowca chińskiego temperatura to od 30 do 32 stopni Celsjusza, ale może on odbywać się w temperaturze wynoszącej od 17 do 37 stopni Celsjusza. Jeśli do optymalnej dla jego rozwoju temperatury dochodzi również wysoka wilgotność wynosząca 95 % i dostatek pożywienia rozwój pokolenia strąkowca chińskiego może trwać zaledwie 22 dni.

Samce strąkowców chińskich często mylą samice strąkowców czteroplamych z samicami własnego gatunku. Z drugiej strony również samce strąkowców czteroplamych biorą samice strąkowców chińskich za samice strąkowców czteroplamych. Prowadzi to do kopulacji miedzy gatunkowych. Podczas tych kopulacji samce strąkowców chińskich uszkadzają samice strąkowców czteroplamych. Z drugiej strony samce strąkowców czteroplamych nie powodują uszkodzeń samic strąkowców chińskich.

Straty powodowane przez strąkowca chińskiego

Strąkowiec chiński wyrządza szkody w zapasach ciecierzycy, fasoli, grochu, soczewicy i wspięgi.

Post Author: insektpol