Site Loader
Drzewiennik olbrzym

Drzewiennik olbrzym

(Urocerus gigas)

Występowanie

Drzewiennik olbrzym występuje w północnej Azji, oraz środkowej, zachodniej i południowej Europie. Najczęściej spotkać go można w miejscach nasłonecznionych.

Żerowanie

Drzewiennik olbrzym żeruje w różnych gatunkach drzew iglastych. Najczęściej atakuje jodły i świerki, rzadziej modrzewie i sosny. Sporadycznie atakuje świerk kłujący i daglezje. Najczęściej żeruje na żywych, ale uszkodzonych drzewach, rzadziej na drzewach obumierających, osłabionych, złamanych, powalonych, świeżo ściętych, pniakach i tylcach złomów.

Morfologia

Ciało imago jest walcowate i wydłużone. Istnieją wyraźne różnice pomiędzy płciami:

samiec samica
wielkość 10 – 30 mm 12- 40 mm
Koniec odwłoka Na stronie brzusznej ostatniego segmentu odwłokowego trójkątny kolec Po stronie grzbietowej z lancetowatym końcem, po stronie brzusznej z długim wąskim pokadełkiem
odwłok Żółtoczerwony. Pierwszy człon czarny Żółty z czarnymi przepaskami

Larwy są walcowate i długie na 40 mm.

Rozwój

Postacie doskonałe pojawiają się od końca czerwca do sierpnia. Po kopulacji samice składają do 350 jaj. Larwy osiągają do 40 mm długości i 7 mm średnicy. Długość cyklu rozwojowego jest silnie uzależniona od warunków. Zazwyczaj trwa on dwa lub trzy lata. W warunkach niesprzyjających może się on przedłużyć do 5, a nawet 6 lat.

Wyrządzane szkody

Drzewiennik olbrzym to wyjątkowo groźny szkodnik drzew iglastych. Atakuje zwłaszcza drzewa uszkodzone przez pożary, grzyby, wiatr i inne szkodniki. Uszkodzenia surowca często są na tyle poważne, że nadaje się on tylko na opał.

Zapobieganie i zwalczanie

Zapobieganie wyrządzanym przez drzewiennika olbrzyma szkodom polega na:

  • Szybkim usuwaniu z lasu złomów, wywrotów i drzew uszkodzonych,
  • Wywózce drewna w czasie zimy i wiosną,
  • Opryskiwaniu drewna w mygłach insektycydami przed rójką drzewiennika olbrzyma,
  • Utrzymywaniu właściwego zwarcia drzewostanów

W celu zwalczania należy usuwać martwe drzewa z lasu, a także przecierać i impregnować zasiedlone drewno.

Post Author: insektpol