Site Loader

Czym jest kapturnik olbrzymek ?

Kapturnik olbrzymek (Prostephanus truncatus Horn.) to owad z rodziny kapturników.

Jak wygląda kapturnik olbrzymek ?

Kapturnik olbrzymek ma od 6 do 8 milimetrów długości. Jest on zatem znacząco większy od większości gatunków kapturników. Na przykład blisko spokrewniony z kapturnikiem olbrzymkiem kapturnik zbożowiec ma jedynie od 2,5 do 3 milimetrów długości. Ciało kapturnika olbrzymka jest brązowe z wyjątkiem czerwonawych czułek. Przednia część przedplecza kapturnika olbrzymka jest wyraźnie zaokrąglona. Znajdują się na nim cztery rzędy drobnych ząbków. Cztery środkowe z nich są wyraźnie większe od pozostałych. Łagodnie zaokrąglone pokrywy kapturnika olbrzymka pokryte są licznymi, głębokimi dołkami. Tylna cześć ciała kapturnika olbrzymka jest owłosiona.

Rozwój kapturnika olbrzymka

Optymalne warunki dla rozwoju kapturnika olbrzymka to temperatura wynosząca 32 stopnie Celsjusza i wilgotność względna wynosząca 80 %. Cykl życiowy kapturnika olbrzymka w sprzyjających warunkach trwa 27 dni.

Występowanie kapturnika olbrzymka

Początkowo kapturnik olbrzymek występował wyłącznie na terenie Ameryki Łacińskiej. Z tego obszaru zawleczony został do Afryki gdzie powoduje on duże straty zwłaszcza w zapasach kukurydzy i manioku. Prawdopodobnie dostał się tam z amerykańską pomocą żywnościową, która trafiła do Tanzanii w latach siedemdziesiątych. Pod względem szybkości rozprzestrzeniania się i ilości spożywanego pokarmu kapturnik olbrzymek znacznie przewyższa inne gatunki kapturników w tym kapturnika zbożowca którego jak już zresztą wspominaliśmy jest on bliskim krewnym.

Kapturniki

Jak wspominaliśmy kapturnik olbrzymek zaliczany jest do rodziny kapturników. Rodzina ta liczy 550 gatunków owadów spośród których 10 gatunków występuje na terenie Polski. Kapturniki mają od 2,5 do 13 milimetrów długości. Ich składające się z od 9 do 11 członów czułki zakończone są trójczłonową buławką. Głowa kapturników jest mała i przykryta przedpleczem co przypomina przykrycie głowy kapturem.  Przedplecze kapturników jest szerokie i zaokrąglone po bokach za równo w przedniej jak i w tylnej części. Przedplecza kapturników zazwyczaj są pokryte drobnymi guzkami i wypukłe. Pokrywy zazwyczaj są ciemne. Wiele gatunków kapturników to szkodniki magazynowe żywiące się ziarnem niemniej większość z nich żeruje w drewnie.

Inne kapturniki występujące w Polsce

Najpowszechniej występującymi na terenie Polski obok kapturnika olbrzymka kapturnikami są kapturnik zbożowiec (Rhyzopertha dominica), Kapturnik   portowiec (Dinoderus bifoveolatus), Kapturnik drobny (Dinoderus minutus) i kapturnik kapucynek (Bostrichus capucinus) znany również jako kapturnik ceglasty.

 

Post Author: insektpol