Site Loader
Drwionek okrętowiec zdjęcia

Drwionek okrętowiec

Lymexylon navale

Występowanie

Rozpowszechniony w Europie i Azji mniejszej. Występuje w drzewostanach dębowych i na składnicach drewna dębowego.

Morfologia

Długość chrząszcza drwionka wynosi 7- 13 mm. Ciało wąskie i wydłużone. Czułki długie i nitkowate. Pokrywy pozbawione podłużnych żeberek nie pokrywają całego odwłoku i nie stykają się ze sobą przy końcach. Głowa czarna, przedplecze brunatne. Jajo białe silne wydłużone z ostro zakończonymi biegunami.

Zagrożenia

Drwionek okrętowiec to groźny szkodnik techniczny drewna. Larwy rozwijają się w suchym drewnie leżącym nawet od kilku lat.

Zwalczanie

W celu ograniczenia szkód powodowanych przez drwionka okretowca zaleca się przestrzegać zasad higieny lasu i składowisk. W starych drzewostanach dębowych istotne jest utrzymywanie gęstego podszytu. Duże znaczenie ma również postępowanie w trakcie prac zrębowych. Należy unikać zranień pni pozostających drzew. Miejsca z odsłoniętym drewnem trzeba powlec oleistymi środkami ochronnymi. Na składnicach surowiec dębowy zabezpiecza się stosując zabiegi chemiczne, a tuż przed wylotem szkodnika drewno należy opryskać insektycydami o działaniu oddechowym i kontaktowym. Żerujące w drewnie larwy można też niszczyć przez jego nagrzewanie.

Post Author: insektpol