Drwionek okrętowiec

Drwionek okrętowiec Lymexylon navale Występowanie Rozpowszechniony w Europie i Azji mniejszej. Występuje w drzewostanach dębowych…