Karaczan prusak (Blatella germanica)

Karaczan prusak (Blatella germanica) Występowanie Karaczanów: kraje azjatyckie, część Europy; w Polsce nieczęsto spotykany. Wygląd:…